Monikanavainen myynti

Tarjoa asiakkaillesi ikimuistoinen palvelukokemus yhdistämällä verkkokaupan ja kivijalan parhaat puolet samalla, kun palvelet kuluttaja- ja yritysasiakkaitasi niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Ratkaisullamme hallitset kaikkia tuotteita ja niiden myyntiä kaikissa kanavissa keskitetysti.

OTA YHTEYTTÄ
TUTUSTU REFERENSSEIHIN

Monikanavainen-ratkaisu

verkkokauppainvestoinnninelinkaari

Heti käyttövalmis kokonaisuus

Kiinteä hinta

Toimitussisältömme kattaa aina jo lähtötilanteessa kaikki asiakkaan peruskäyttöön tarvitsemat lisenssit, laitteet ja koulutukset. Näin käyttöönotto voidaan tehdä aina kiinteäsisältöisenä ja kiinteähintaisena, jolloin budjetti ja aikataulu pitävät.

Minimoimalla tilauksesta tuotantoon ajan, saadaan investoinnin tuotto käynnistymään nopeimmalla mahdollisella tavalla.

Kiinteä aikataulu

Tuotteistettu käyttöönottomallimme säästää aikaa ja lisää toimitusvarmuutta. Projektien läpivieminen on erittäin tehokasta ja laadukasta verrattuna vaihtoehtoisiin, ohjelmointiin ja räätälöinteihin perustuviin toimitusmalleihin. Olemme toimittaneet kymmenien myymälöiden ja lukuisten tukkurien varastoja myyviä ratkaisuja markkinoille avattuna viikoissa tilauksesta. Tämä on mahdollista vain valmisohjelmistotoimittajalle.

Nopea käyttöönotto

Käyttöönotto on erittäin nopeaa ja tehokasta. Esimerkiksi 1 myymälän + 1 verkkokaupan kokonaisjärjestelmän toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta. Toimitus sisältää täysin käyttövalmiin kokonaisuuden kassa- ja laiteasennuksineen sekä verkkokaupan asiakaskohtaisine ulkoasuineen. Jäljelle jää vain tuotesiirto ja kauppojen avaaminen. Laajojakin käyttöympäristöjä pystytään ottamaan käyttöön vaivatta ja tehokkaasti. Kymmenienkin myymälöiden roll-out pystytään viemään esiasennettuine kassoineen läpi viikoissa. Standardoidut tukkuliittymät valtaosaan Suomen merkittävimmistä tukkureista mahdollistavat kahdensuuntaisen tiedonsiirron pelkällä liittymän kytkennännällä. Hyvinkin erilaisia toimintaympäristöjä pystytään toteuttamaan parametroimalla valmisohjelmistomme vastaamaan asiakkaamme liiketoimintaprosesseja.

Skaalautuvuutta modulaarisuudella

Ratkaisumme toiminnallisuudet ovat erittäin laajat. Ohjelmisto koostuu moduuleista joista valitaan kunkin asiakkaan tarpeen mukaiset kokonaisuudet. Näin turhia investointeja ei tarvitse tehdä ja hinta skaalautuu myös pienemmille yrityksille sopivaksi. Esimerkkinä voi olla liiketoiminnan käynnistäminen ensin B2C kaupalla, jonka jälkeen laajennetaan B2B kauppaan ja kansainväliseen kauppaan. Samoin esimerkiksi tukkuliittymät voi ottaa käyttöön vaiheittain, tai ketjunohjauksen sitä mukaa, kun uusia toimipisteitä avataan.

Rahoitusmallit

Tarjoamme ratkaisumme kuukausiveloitteisena Saas mallina, joka kattaa myös käyttöönottoprojektin. SaaS-malli on suosituin investointimalli, eikä ihme, mahdollistaahan se välittömän tuoton ilman suuria alkuinvestointeja. Investoinnin budjetointi on helppoa ja ylläpitosopimuksemme tarjoaa käyttöön ohjelmiston uusimmat versiot.

Tuottoa välittömästi

SaaS mallissa sijoitetun pääoman tuotto saadaan käynnistymään heti kaupan avauduttua. Kuukausiveloitteisessa palvelussa ei pääomaa sitoudu ja kasvanut myynti ja vapautunut työaika voivat takoa välitöntä tuottoa.

Digitaalisen myynnin ja liiketoiminnan asiantuntijat palveluksessasi

Verkkokaupan asiantuntijat

Palveluksessasi on yli kaksikymmentä verkkokaupan asiantuntijaa, joilla on yhteensä kymmenien vuosien laaja-alainen kokemus monikanavaisen liiketoiminnan kehittämisestä ja yli 200 monikanavatoteutuksesta. Emme keskity pelkkään tekniikkaan, vaan siihen, mitä sen avulla voi liiketoiminnassa saavuttaa. Keinomme myynnin kasvattamiseen ovat konkreettisia ja tuloksellisia.

Myymälämyynnin asiantuntijat

Kokemuksemme yli 3,000 myymäläjärjestelmän toimittamisesta lähes kaikille kaupan toimialoille auttaa asiakkaitamme tekemään parempia päätöksiä. Käytössänne on yli 20 omaa asiantuntijaa, jonka lisäksi kumppaniverkostomme kattaa koko Suomen. Kivijalkamyynnin kehittämisessä keskitymme liiketoimintaan, ja siihen, miten sitä voi teknikkaa hyödyntämällä kehittää.

Yritysmyynnin asiantuntijat

Tukkukaupan toteutukset mahdollistavat tehokkaan ja monipuolisen yritysasiakasmyynnin. Olipa kyseessä sitten verkossa, myymälässä tai suoramyyntinä tapahtuvasta myynnistä, ratkaisullamme kasvatatte yritysmyyntinne uudelle tasolle.

Markkinoinnin asiantuntijat

Digitaalisen markkinoinnin palvelumme takana seisoo erittäin kokenut markkinointitiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa yrityksenne strategiaan sopivan markkinoinnin. Palvelumme kattaa myös asiakaspalvelutiimin, joka voi hoitaa verkkokauppanne asiakaspalvelu-chattia tai yrityksen puhelinpalveluita.

Valitse oikein

Tarvekartoitus ja soveltuvuus

Käymme aina yhdessä asiakkaamme kanssa läpi tavoitellun liiketoimintamallin, ja varmistamme ratkaisumme soveltuvuuden asiakkaan tarpeisiin ennen kuin lähdemme tekemään tarjousta toteutuksesta.

Verkkoliiketoiminnan kannattavuus

Teemme yhdessä asiakkaan kanssa kattavan investoinnin tuottolaskelman, jossa huomioidaan kaikki keskeiset muuttujat, kuten henkilöstökulut, investointikulut, markkinointikulut, lähetyskulut sekä arvioitu kävijäliikenne ja sen generoima keskimääräinen tuotto.

Käyttöönotto ja koulutukset

Ratkaisumme toimitetaan aina laitteineen ja esiasennettuina. Lisäksi koulutamme käyttäjät huolellisesti järjestelmän tehokkaaseen käyttöön. Koulutus jakautuu käyttäjäprofiilien ja käytettävien moduulien mukaisesti. Parhaat tulokset saavutetaan vaiheittaisella kouluttautumisella.

Konsultointi, tuki ja ylläpito

Tarjoamme asiakkaillemme myös liiketoiminnan konsultointia. Pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa kuinka liiketoimintaa voisi kehittää ja kasvattaa liikevaihtoa sekä kannattavuutta, niin myymälässä kuin verkossa.

Käyttöönotto ja koulutus

Laitteiden toimitus valmiiksi asennettuna

Toimitamme kaikki laitteet valmiiksi asennettuina. Näin säästämme aikaa käyttöönotossa, ja varmistamme laitteiden teknisen yhteensopivuuden.

Laitteet omasta varastosta

Yleisimpiin toimituksiin pidämme laitteista omaa esiasennettua varastoa, mikä mahdollistaa toimitukset erittäin nopealla aikataululla.

Ohjattu käyttöönotto koulutuksen avulla

SKJ Business järjestelmän käyttöönotto tehdään yhdessä kouluttajamme kanssa. Koulutus tapahtuu käyttäjäprofiileittain, sekä moduuleittain jäsenneltynä.

Koulutusmateriaali videona

Koulutusmateriaali löytyy myös videoina, joten voit halutessasi kerrata jo läpikäytyä opetusmateriaalia.

Neuvova tukipuhelin

Neuvova tukipuhelin palvelee 10-16 välisenä aikana. Jokaisesta yhteydenotosta luodaan tukijärjestelmäämme oma tikettinsä, jonka etenemistä myös asiakkaamme voi seurata. Tukipalvelumme perustuu omaan laatujärjestelmäämme.

Suuryritys- ja toimialaratkaisut

Kytkettävissä osaksi toiminnanohjausjärjestelmää

Olipa ERP-ratkaisusi sitten SAP, AX, DAFO tai mikä tahansa muu, kytkeydymme siihen tehokkaasti ja monipuolisesti integraatiokeskustamme (HUB) hyödyntämällä. Monikanavaisen myynnin ohjauksen ei tarvitse jäädä erilliseksi saarekkeeksi, vaan se on hyvä olla integroitu osa järjestelmäarkkitehtuurianne.

Kytkettävissä osaksi taloushallintajärjestelmää

Kirjanpitoliittymällä voidaan luoda kirjanpitoaineistoa SKJ Business ohjelmistosta. Aineisto voidaan luoda joko suppeana tai laajana, riippuen asiakkaan tarpeesta.

Yksi perusratkaisu, monta toimialaa

Yhden ohjelman ratkaisulla saavutetaan asiakkaalle aito yhden järjestelmän ympäristö sekä taataan ohjelmiston jatkuva tuotekehitys ja tuki vuodesta toiseen.

Toimialat

Olemme toteuttaneet yli 14 toimialalle oman tuotteistetun vertikaaliratkaisun. Yli 10 000 muokattavaa parametria mahdollistavat ratkaisumme mukauttamisen palvelemaan lähes kaikkia toimintaympäristöjä. Ilman koodaamista.

Kehittyvä ratkaisu

verkkokauppaliiketoiminnankehittaminen

Näytämme tietä

Seuraamme aktiivisesti verkkoliiketoiminnan ja monikanavaisen myynnin uusimpia trendejä. Tuomme uusimmat toiminnallisuudet asiakkaidemme käyttöön yhteisesti. Kehityspalvelumallimme mahdollistaa asiakkaillemme uusimpien teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntämisen omassa liiketoiminnassaan.

Apua verkkoliiketoimintaan

Verkkoliiketoiminta on yksi nopeimmin kehittyvistä liiketoimintamalleista. Kanssamme asioidessa asiakkaamme saavat käyttöönsä koko asiantuntemuksemme, kokemuksemme ja osaamisemme oman liiketoimintansa menestyksekkääseen johtamiseen jatkuvan konsultoinnin mallia hyödyntäen.